THE STRIP CEILING

    เป็นอลูมิเนียมแนวยาวที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้สำหรับตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร ได้แก่ ฝ้าเพดานภายในและแผงประดับอาคาร ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย 3105 - H16 และอลูมิเนียมอัลลอย 6063 เคลือบสี ระบบ ROLLER COATING, POWDER COATING SYSTEM หรือเคลือบสีพิเศษตามความต้องการของลูกค้าเป็นอลูมิเนียมที่แข็งแกร่ง ทนทาน เหมาะกับทุกสภาพอากาศ น้ำหนักเบาติดตั้งสะดวก สถาปนิกสามารถออกแบบลวดลายการตกแต่งได้มากชนิดไม่ว่าจะใช้ในแบบแนวตรงเพื่อทำให้เกิดรอยหยักของเหลี่ยมต่างๆ หรือแม้กระทั่งช่วงต่ออาคารที่โค้งมุมแหลมหรือมุมใดๆ
THE STRIP CEILING
 

 

Aluminium Strip C-85  

Aluminium Strip C-85

           อลูมิเนียมรูปตัว C เป็นอลูมิเนียมสำหรับใช้
  ตกแต่งภายนอกและภายในอาคารผลิตจาก
  อลูมิเนียมอัลลอยคุณภาพพิเศษ ผ่านกรรมวิธีการ
  อบและเคลือบสี ระบบ ROLLER COATING และ
  ระบบสี่ฝุ่น จึงเป็นอลูมิเนียมที่มีวามแข็งแกร่ง
  ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศประกอบกับน้ำหนัก
  ที่เบาสะดวกต่อการใช้งาน และการติดตั้ง จึงไม่เป็น
  อุปสรรคต่อการสร้างสรรค์และดัดแปลงสำหรับการ
  ตกแต่งภายในและภายนอกเพื่อเสริมความภูมิฐาน
  และน่าอยู่อาศํยของอาคาร อลูมิเนียมรูปตัว C
  สามารถดัดแปลงและปรับสภาพการใช้งานตามตัว
  ยืดแผ่นขาวีซึ่งสามารถออกแบบให้ตรงตามความ
  ต้องการของผู้สร้างงานได้อาทิเช่น แผงตกแต่ง
  หน้าร้าน แผงกันแดดและฝ้าเพดาน

 

Aluminium Strip C-85
Aluminium Strip C-85
Aluminium Strip C-85

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries