บริษัท เอ เฟรม จำกัด   เป็นผู้ติดตั้ง

 - Aluminum Composite Panel แผ่นอลูมิเนี่ยมคอมโพสิต

-  Metal Products ผลิตภัณฑ์งานโลหะประดับอาคาร

-  Facade - Fascia แผงโลหะประดับหน้าอาคาร

- Canopy ปะรำกันแดด กันฝน

- Sign Board แผงป้ายโฆษณา

- Cell Ceiling ฝ้าเพดานตะแกรงอลูมิเนียม

- Strip Ceiling ฝ้าเพดานอลูมิเนียมแผ่นเรียบ ตัวซี

- Tile Ceiling ฝ้าเพดานอลูมิเนียมแผ่นพับ แผ่นเจาะรู

- Ellipse Louvers แผงเกร็ดอลูมิเนียม งานกระจกโชว์รูม

- งานติดตั้งกระจกโชว์รูม

- งานดัดโค้งแผ่นอลูมิเนียม Aluminum Composite